Küresel video analiz pazarı 2018 - 2025 görünümü

En son güncellendiği tarih: Oca 16

Allied Market Research tarafından yayınlanan rapora göre küresel video analiz pazarının 2017 yılında 3,107,00 milyon ABD Doları değerinde olduğu ve 2025 yılına kadar % 21,4'lük bir yıllık bileşik büyüme oranı ile 2018'den 2025'e 14,443,00 milyon ABD Dolarına ulaşacağı öngörülüyor.

Küresel Video Analiz Pazar Araştırması

Küresel video analiz pazar araştırması raporuna göre, endüstriyel otomasyona olan talebin artması, bankacılık, finansal hizmetler, perakende satış, havaalanları, üretim ve diğer sektörler video analitiğine olan talebi arttırmaktadır. Ek olarak, IP tabanlı güvenlik sistemleri ve altyapısına olan talebin artması ile birlikte can ve mal güvenliği konusundaki endişenin büyümesi öngörülen süre boyunca video analitik pazarındaki büyümeyi destekleyecektir.


Sektörlere göre video analitik uygulamaları:

 • Perakende: Kuyruk Yönetimi, Personel Yönetimi, Mağaza ve Envanter Yönetimi, Koridor Yönetimi, Ürün Yerleştirme Analizi, Müşteri Alışveriş ve Satın Alma Davranışı Analizi, İzinsiz Giriş Tespiti

 • Sağlık Hizmetleri: Hasta İzleme, Personel Yönetimi, Acil Prosedür Yönetimi, Uzaktan İzleme, Güvenlik ve Güvenlik Yönetimi, Tesis Yönetimi, Geçiş Kontrol Yönetimi

 • Bankacılık Finansal Hizmetler ve Sigorta: Müşteri Yönetimi, Güvenlik ve Emniyet Yönetimi, Kuyruk İzleme, Müşteri Davranışı Analizi, Personel Yönetimi, Satış ve Pazarlama Yönetimi, Geçiş Kontrol Yönetimi, İzinsiz Giriş Tespiti

 • Taşımacılık ve Lojistik: Trafik Yönetimi, Güvenlik ve Emniyet Yönetimi, Zaman Yönetimi, Sürücü ve Yolcu Davranışı Analizi, Kalabalık Yönetimi, Otopark Yönetimi, Araç / Plaka Tanıma, Nesne Tanıma ve İzleme, İzinsiz Giriş Tespiti, Hız Algılama

 • Kamu: İzinsiz Giriş Tespiti, Yüz Tanıma ve Takip, Güvenlik ve Emniyet Yönetimi, Olay Tespiti, Kaynak Yönetimi, Kalabalık Yönetimi, Nesne Tanıma ve İzleme

 • Üretim: İzinsiz Giriş Tespiti, Güvenlik ve Emniyet Yönetimi, Bina Yönetimi, Uzak İzleme, Geçiş Kontrol Yönetimi, Proses Kontrol İzleme, Olay Sonrası Soruşturma, Operasyonların Kolaylaştırılması, Gelen / Giden Yönetimi

 • Madencilik: Çevre Güvenliği, Uzak İzleme, Geçiş Kontrol Yönetimi, Nesne Tanıma ve İzleme, Çalışan Güvenliği Yönetimi, Proses Kontrol İzleme


Yapılandırılmamış video veri hacmi artıyor


Yapılandırılmamış veri

Dijital cihazların ve akıllı telefonların kullanımındaki büyüme, büyük miktarda video verisi oluşturur. Yüksek miktarda veriyi manuel olarak izlemek ve denetlemek mümkün değildir. Ayrıca, dijitalleşme ve internet penetrasyonundaki artış da büyük miktarda veri üretir. Perakende, finans, enerji ve kamu hizmetleri, sağlık, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler), konut binaları gibi bazı endüstriler güvenlik nedeniyle halihazırda kamera sistemleri kurmuş veya mevcut kamera sistemlerini yenilemeyi planlamaktadır. Video analitiğinin uygulanması, işletmelere video güvenliğin yanısıra web videoları, ticari videolar ve birinci şahıs sosyal ağ videoları dahil olmak üzere büyük miktarda video verilerini izleme ve takip etme konusunda yardımcı olur. Bu şekilde, video yönetim sistemlerinin etkin kullanımını sağlanır.


İş zekası gereksiniminin artması


İş zekası

Birçok endüstri, IoT, makine öğrenmesi algoritmaları, yapay zeka cihazları ve robotiklerin benimsenmesiyle hızlı bir dönüşüm geçiriyor. Örneğin, perakendeciler ısı haritası, kişi sayma ve davranış analizi için video gözetim sistemlerinden faydalanır. Böylelikle video analitiğinin kurulmasıyla müşteri deneyimi geliştirilebilir. Video analitik uygulamaları, genel üretim, dağıtım ve bakım işlemlerini dönüştürebilir. Video analitiği, gerçek zamanlı analitik, olay sonrası adli arama ve bulut hizmetleri kullanılarak isteğe bağlı video analitik olarak kullanılabilir. Tanıma İnterneti (IoR), bir nesnenin tek bir kareden videodaki birçok kare içerisinde tanınmasıdır ve video analitik çözümlerinde bir sonraki adım olarak kabul edilir. Ayrıca, otomatik trafik sayma ve sınıflandırma ve video geliştirme gibi özelliklerin video analitik pazarında sayısız büyüme fırsatı sağlaması beklenmektedir.


Bulut video analiz pazarı


Bulut Video Analiz

Video analiz yazılım segmenti 2017 yılında genel video analitiği pazar payına hakim olmuştur ve tahmin süresi (2018-2025) boyunca hakim kalması beklenmektedir. Ayrıca, hizmet (servis) segmentinin, çeşitli endüstrilerde dijital teknolojilerin benimsenmesinde görülen artıştan ve daha iyi ve gelişmiş hizmetler sunulması gerektiğinden önemli bir büyüme göstermesi beklenmektedir.


Kurulum türüne bağlı olarak, bulut segmentinin global video analitik pazar tahmin döneminde en yüksek büyüme oranına (% 24.10) sahip olması ve en kazançlı alanlardan biri olması bekleniyor. Bulut çözümlerinin büyümesinde temel olarak düşük yatırım, kullanım kolaylığı ve daha az bakım maliyeti öne çıkmaktadır.


Kaynak: https://www.alliedmarketresearch.com/video-analytics-market


0 görüntüleme
 • LinkedIn
 • youtube
 • Facebook
 • Beyaz Instagram Simge
 • twitter